0
محتویات سبد خرید
اخبار و مقالات
چهار شنبه 28 دی 1401 نویسنده : مهندس شکوفه رحیمیان مشهدی
12 0 0

اخذ رتبه شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی ویژه

شرکت مهندسی ماشین های دوار خاورطوس پس از انجام ارزیابی های تخصصی توسط کارشناسان خبره معاونت فناوری ریاست جمهوری در سال 1397 موفق به اخذ رتبه شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی گردید.

چهار شنبه 28 دی 1401 نویسنده : مهندس شکوفه رحیمیان مشهدی
14 0 0

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا ویژه

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا (MCC NCR) از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس در سال « تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین »